Regulamin konkursu ''Kiurlab  – Świętujemy 1 rok razem!"
Organizatorem konkursu jest firma TLCS   Sp. z o.o., ul.Serwisowa 1, Długołęka 55-095, NIP: 8952049650, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs odbywa się na platformie społecznościowej Instagram.

Warunki uczestnictwa:
a. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób mających ukończone 18 lat.
b. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi spełnić wszystkie wymagania określone w opisie konkursu.
c. Uczestnik musi być obserwatorem profilu @kiurlab i @apexone.pl na Instagramie oraz polubić post konkursowy.
d. Uczestnik musi opublikować komentarz pod postem konkursowym, zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie konkursu.

Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.03.2024 i kończy w dniu 13.03.2024

Wybór zwycięzców:
a. Zwycięzcy zostaną wybrani przez zespół organizacyjny na podstawie kreatywności i oryginalności komentarzy.
b. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym oraz poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
c. Decyzja zespołu organizacyjnego jest ostateczna i niepodważalna.

Nagrody:
a. Nagrodą główną dla zwycięzcy pierwszego miejsca jest pakiet kosmetyków Kiurlab 500ml oraz czapka, bluza i kubek Kiurlab.
b. Nagrodą dla zwycięzcy drugiego miejsca jest voucher podarunkowy do Apex One Wrocław na wybraną strefę na czas 60 minut.
c. Nagrodą dla zwycięzcy trzeciego miejsca jest produkt Kiurlab - szampon Bubble Fruit i APC 500ml.
d. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Dane osobowe:
a. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz kontaktu z uczestnikami w przypadku wygranej.
b. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne postanowienia:
a. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Instagram.
b. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
d. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora.

Obowiązek informacyjny  

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma   Firma TLC  Sp. z o.o., ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka, NIP: 8952049650.
2.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagram https://www.instagram.com/kiurlab/
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane kontaktowe Organizatora:
Firma TLCS Sp. z o.o.
ul. Serwisowa 1
55-095 Długołęka
NIP: 8952049650

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!